Ademhalings- en ontspanningstherapie

Adem- en Ontspanningstherapie, methode van Dixhoorn. (AOT):

Dit is een laagdrempelige, maar tevens een wetenschappelijk onderbouwde methode om bewust te worden van aanwezige spanningen, zowel lichamelijk als geestelijk.

Periodes van spanning, ziektes en ongevallen of gewoon de druk van het dagelijks leven kunnen invloed hebben op de manier waarop we met onszelf omgaan. Tijdens een stressvolle periode willen we wel eens ‘een tandje bijzetten’ om het vol te kunnen houden. Vaak blijven we naderhand op dat hogere niveau van spanning functioneren, zonder dat we dat in de gaten hebben. Deze hoge spanning kan een voedingsbodem zijn voor allerlei klachten en problemen, die vaak onbegrepen zijn.

De therapie start met een proefsessie van 4 bijeenkomsten. De instructies zijn eenvoudig en sluiten nauw aan bij normale houdingen en bewegingen in het dagelijks leven. Tijdens deze proefsessie wordt duidelijk of de klachten spanningsgebonden zijn. Blijkt dit het geval, dan wordt de behandeling voortgezet. Indien het niet lukt om een ingang naar ontspanning te vinden, zal er samen met de cliënt worden geëvalueerd wat hiervan de reden kan zijn en gericht doorverwezen naar de huisarts of andere behandelmethodes.

Welke klachten:

Het verminderen van onnodige spanning leidt tot een verbetering van functioneren en een verhoging van welbevinden en de kwaliteit van leven. Deze effecten hebben een zeer brede toepassing en zijn van grote betekenis bij werkhervatting. Daarnaast wordt de methode toegepast bij:

-Hyperventilatie en gespannenheid, maar ook vermoeidheid, hoofdpijn, slaapproblemen, burn-out.

-angsten, depressie, fobieën, paniek, traumaverwerking.

-rug- en nekklachten, scoliose, verbetering rompbalans, chronische pijn, RSI (Cans), whiplash.

-spanningsproblemen met specifiek somatische oorzaak: klachten bij hart- en longpatiënten, maar ook bij mensen met neurologische of inwendige orgaan aandoeningen.