Het MTC is met ingang van 22 mei a.s. weer open voor het sporten. Wij proberen u zo snel mogelijk persoonlijk hiervan op de hoogte te brengen. U kunt ons natuurlijk ook zelf bellen op nummer 030-6561832

Fysiotherapie

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat. Hij/zij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. Naast de behandeling, die onder meer kan bestaan uit oefentherapie en massagetherapie, zet de fysio­therapeut zijn deskundigheid ook preventief in, bijvoorbeeld bij het adviseren of begeleiden van patiënten.

Een behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren en het in stand houden van het bewegend functioneren en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij/zij ook patiënten begeleiden bij het leren leven met een beperking en hen helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen.

De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. De fysiotherapeut speelt een belangrijke rol in het voorkomen van ziekten en klachten.

De fysiotherapeut is sinds 1 januari 2006 direct toegankelijk, dus zonder verwijsbrief.