Oefentherapie Cesar

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode, ontwikkeld door Marie Cesar. De therapie is gericht op de behandeling en voorkoming van klachten die het gevolg zijn van een onjuist houding- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door verkeerd gebruik, een bepaalde afwijking of ziekte.

Mensen lopen, gaan zitten, staan op, tillen, bukken, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houding- en bewegingsgewoonten. Oefentherapie Cesar leert een optimaal bewegingspatroon aan via een gericht leerproces. De patiënt moet zelf actief aan de therapie deelnemen en leren begrijpen en voelen hoe en waarom bewegingen op een bepaalde manier kunnen worden uitgevoerd en in het dagelijkse leven kunnen worden ingepast.

De Cesartherapeut is sinds 1 januari 2006 direct toegankelijk, dus zonder verwijsbrief.