Kleuter (4-5 jaar)

content image

De kleuters die bij ons komen hebben vaak angst om een bepaalde vaardigheid zich eigen te maken, zoals fietsen of klimmen/klauteren. Veel kinderen hebben evenwichtsproblemen. Dit kan voorkomen om zeer uiteenlopende redenen.  
Ook zien we vaak kinderen bij ons met problemen op het gebied van de fijne motoriek. Vanuit school wordt dan soms aangegeven, dat ze moeite hebben met voorbereidende schrijfoefeningen, en dat het verstandig zou zijn een kinderfysiotherapeut om advies te vragen.

Met behulp van een vragenlijst, de observatie van het bewegen, en een aantal specifieke testen kunnen we bekijken, of uw kind inderdaad problemen heeft met bijvoorbeeld de fijne (of de grove) motoriek. Ook kunnen we beoordelen of uw kind, in vergelijking met leeftijdsgenootjes, problemen heeft met de motoriek. In alle gevallen wordt er een verslag geschreven met de analyse van de problemen, de conclusies, en adviezen.