Tarieven

Onderstaande prijzen zijn verhoogd met ingang van 1 januari 2024.

Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

Tarieven fysiotherapie

Zitting fysiotherapie

In praktijk

40,00

Zitting fysiotherapie

Aan huis

52,00

Zitting kinderfysiotherapie

In praktijk

52,00

Zitting kinderfysiotherapie

Aan huis

65,00

Zitting oncologische fysiotherapie

In praktijk

52,00

Zitting oncologische fysiotherapie

Aan huis

65,00

Zitting oedeemtherapie

In praktijk

52,00

Zitting oedeemtherapie

Aan huis

65,00

Verslag

61,00

Intake en onderzoek na screening - DTF

In praktijk

52,00

Intake en onderzoek na screening - Verwijzing

In praktijk

52,00

Intake en onderzoek na screening - Verwijzing

Aan huis

65,00

Telefonisch consult

22,00

Sportmassage

40,00

Intake MTC van 1 uur

67,00

10 trainingen

1x per week

85,00

20 trainingen

2x per week

165,00

Jaarkaart

1x per week

375,00

Jaarkaart

2x per week

715,00
TARIEVEN MEDISCH TRAININGSCENTRUM

Intake MTC van 1 uur

67,00

10 trainingen

1x per week

85,00

20 trainingen

2x per week

165,00

Jaarkaart

1x per week

375,00

Jaarkaart

2x per week

715,00

De 10- en 20-rittenkaart zijn 13 weken geldig. Daarna vervalt deze en moet er een nieuwe kaart worden aangeschaft. Alleen in bijzondere gevallen en in overleg met uw begeleider kan hiervan afgeweken worden.

Er is altijd een mogelijkheid om trainingen in te halen. Aangezien we wel moeten weten waar er plek is, dient u dit 24 uur van te voren aan te geven.

 

 

Hoeveel fysiotherapie krijg ik vergoed? 

 

Bent u 18 jaar of ouder en heeft u een chronische aandoening?  Dan krijgt u vanuit de basisverzekering de benodigde fysiotherapiebehandelingen vergoed vanaf de 20ste behandeling.  

U betaalt de eerste 20 behandelingen dus altijd zelf. Als u een aanvullend verzekering heeft afgesloten kunnen deze behandelingen (gedeeltelijk) uit de aanvullende verzekering vergoed worden. Wanneer u echter niet (meer) voldoende aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie, zult u (een deel) van de behandelingen zelf moeten betalen.  

De fysiotherapiebehandelingen die na de 20ste behandeling nog nodig zijn, worden vanuit de basisverzekering vergoed. 

Let wel op dat het eigen risico van toepassing is. Elk jaar zult u voor zorg uit de basisverzekering ook nog het eigen risico moeten betalen. Pas als u dat betaald heeft, heeft u bij chronische fysiotherapie recht op een volledige vergoeding uit de basisverzekering.  

Voor sommige chronische aandoeningen geldt de vergoeding wel voor een maximaal aantal maanden (9 of 12 maanden na de operatie).  

U krijgt een chronische indicatie als uw aandoening op de “lijst Borst” staat en u een verwijzing heeft van de huisarts of specialist, waarop uw specifieke aandoening staat vermeld. Deze “lijst Borst” is door de overheid vastgesteld. 

Samengevat: 

  • Voordat fysiotherapie uit de basisverzekering vergoed wordt, zult u eerst behandeling 1 t/m 20 zelf moeten bekostigen of uit uw aanvullende verzekering moeten halen. 

  • Behandeling > 21 worden vergoed uit de basisverzekering. 

  • Wanneer het eigen risico (€385,00) nog niet voldaan is zult u dat ook eerst moeten betalen.